A Course

คำอธิบายของคอร์ส A8 หลุมพาร์4 สั้น Handicap7 ระยะ 349หลา สำหรับทีออฟปกติ เป็นหลุม Dogleg ซ้ายลงเนินยาวจนถึงหน้าทีออฟ มีน้ำตัดระยะก่อนถึงกรีนที่ 250 หลา หากต้องการบุกและมั่นใจในหัวไม้ 1 สามารถเลือกตีตัดยอดไม้แนวฝั่งซ้ายเข้าหากรีนได้เลย หรือต้องการไม่ให้ออกต่ำกว่าพาร์จะสามารถเลือกวางที่ระยะ 220-230 หลา หน้าน้ำก่อนถึงกรีนเพื่อขึ้นด้วยเหล็กสั้นแบบเน้นๆ แล้วอย่าลืมลดเบอร์เหล็กด้วยละ เพราะเป็นการวางระยะลงเนิน


B Course

คำอธิบายของคอร์ส B4 หลุมพาร์5 สั้น Handicap2 ระยะ 525หลา สำหรับทีออฟปกติ เป็นหลุมตรงลงเนิน มี Dogleg ซ้ายเล็กน้อยก่อนถึงกรีน มีทางน้ำตัดที่ระยะ 130หลา ก่อนถึงกรีน หลุมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความมั่นใจในหัวไม้1 สำหรับช๊อตแรก และการขึ้นกรีนด้วยเหล็กยาวหรือแฟร์เวย์วูดในช๊อตที่2 หากช๊อตแรกสามารถทำระยะได้อย่างเต็มที่แน่นอนหลุมนี้เป็นการทีออฟลงเนิน ต้องใช้ประโยนช์จากสิ่งนี้หากคุณเป็นคนที่มั่นใจในหัวไม้C Course

คำอธิบายของคอร์ส C9 หลุมพาร์4 ยาว Handicap1 ระยะ 412หลา สำหรับทีออฟปกติ เป็นหลุมขนานน้ำทางด้านขวา ต้องตีตัดน้ำเข้าหาแฟร์เวย์ ช๊อตแรกมีความสำคัญที่จะทำให้ช๊อตต่อไปยากหรือง่าย หากเลือกวางจากช๊อตทีออฟที่ตำแหน่งปลอดภัย การขึ้นกรีนจะมีระยะที่ไกลและยาก เพราะตำแหน่งกรีนมีการยกสูง แต่หากเลือกเสี่ยงเพิ่มระยะจากช๊อตทีออฟ ช๊อตต่อไปอาจง่ายหรือต้องลุ้นระหว่างบังเกอร์ยาว หรือตกน้ำ